søndag 3. mai 2015

Dam og bekk i gang for sommeren


Dagen i dag har gått med til å tømme de to dammene og rense dem og bekken for mest mulig løv og rusk.  I tillegg har jeg prøvd å få opp alle røttene som har funnet veien ned i bekken i løpet av sommeren i fjor.  Med alle disse røttene, spesielt gressrøter, så tømmes dammen for vann ganske fort.  Bare i løpet av ei natt kan vannstanden være halvvert.  Det er helt utrolig hvor mye vann gress og andre planter kan trekke.

Da pumpa var på plass og skulle startes, så ville den ikke strarte og dermed var det frem med en ekstra skjøteledning.  Det viste seg da at ledningen som jeg gravde ned langs med hele bekken, ikke virker lengre.  Dermed må jeg til anskaffelse av ny 10 meter ledning og prøve å skjule den best mulig langs med bekken.  Denne gangen graves den nok ikke ned, får heller skjule den under steiner i bekken slik at den også kan tas inn hver vinter.

2 kommentarer: